Áttekinti az opciós jeleket

áttekinti az opciós jeleket

Szabványos NFC-jelek minden részletének beállítása egy gombnyomással

Nem a periodikus jelek vizsgálata jelenti az igazi kihívást egy oszcilloszkópnak. Akkor kezdődnek a nehézségek, ha ritkán és előrejelezhetetlen időpontban bekövetkező események részleteit kell vizsgálnunk.

  • Hosszú jelsorozatok elemzése R&S®RTM típusú oszcilloszkóppal
  • И хотя, вне всякого сомнения, они осознавали его присутствие, потому что вежливо отплывали в сторонку, чтобы дать ему пройти, завязывать с ним разговор категорически не желали.
  • Нет такой выход из положения был продиктован просто ленью.
  • Но корабль ему больше не понадобился: все эти века он покоился здесь, под песками.

Ezek a mérési feladatok jelentik az igazi hajtóerőt az oszcilloszkópok új generációinak fejlesztéséhez. A feladathoz a jelalak egyszerű megjelenítése már nem elegendő; protokollelemzés és statisztikai jelfeldolgozás is szükséges a régebben szinte elképzelhetetlen memóriakapacitáson kívül.

Benézte a sávot és szembe került a forgalommal, de legalább hamar rájött és próbált korrigálni

A szegmentált ábrázolást lehetővé tevő, millió minta méretű memória egyedülálló ebben a műszerkategóriában. Segítségével, például soros buszokon áttekinti az opciós jeleket hibakeresés során, hosszúra állítható a megfigyelési idő.

A Bluetooth®-hoz hasonló, jellemzően rövid hatótávolságú adatátviteli technológiákhoz képest az NFC-alapú kommunikáció még csupán kisebb távok áthidalására szorítkozik lásd a keretes írást.

Az előzménykezelő funkcióval pedig bármely jelszakasz tökéletes időzítéssel vizsgálható az elemzések során. A kihívás: szórtan jelentkező hibák felfedése oszcilloszkóppal Új termékek fejlesztésekor a szórtan jelentkező hibák elhárítása sokszor hosszú, értékes időt emészt fel.

áttekinti az opciós jeleket

Egy adott protokoll szerint kommunikáló buszon vagy egyéb impulzusjelen végzett hibakeresés különösen nehéz és időigényes feladat, mert az egyes adatcsomagok közötti szünetek igen hosszúak lehetnek Az 1. Az I2C-illesztők hibáit oszcilloszkópokkal lehet felderíteni.

A fenti eljárás két döntő hátránnyal is rendelkezik, amelyek igencsak megnehezítik a meredek fel- és lefutású impulzusjeleken esetlegesen fellépő szórt hibák vizsgálatát. Egyrészt — mint az 1. Másrészt problémát jelent a mintavételi sebesség elkerülhetetlen csökkenése is: 2 millió érték tárolására alkalmas memória esetén, 2 GHz-es mintavételi sebességnél a leghosszabb felvételi időtartam 1 ms lehet, ami a példában szereplő érzékelő egyetlen adatcsomagjának befogására is éppen csak elegendő.

Ekkor — a 10 ms-os szünet miatt — a áttekinti az opciós jeleket következő adatcsomagot elszalasztja a műszer.

Hosszú jelsorozatok elemzése R&S®RTM2000 típusú oszcilloszkóppal

Ez azonban túl lassú az I2C-busz jeleinek stabil dekódolásához, nem is említve a áttekinti az opciós jeleket vizsgálatokat.

Az alapkiépítésben 20 millió mintát tároló készülék a fenti esetben  MHz mintafrekvenciával működne, lehetővé téve 19 darab adatcsomag folytonos rögzítését és elemzését.

áttekinti az opciós jeleket

Ezzel a megoldással már analizálhatók a jelhibák, de egy adott hiba behatárolásának még így is kicsi a valószínűsége a kevés eltárolt adatcsomag miatt. Ehhez jól meghatározott, protokollalapú szinkronizálást triggerelést kell beállítani, például amelynél az indítási esemény az I2C -busz kezdőszimbóluma. Az analóg és digitális csatornák mintáit tároló memória méretét  millió értékre bővíti, ami önmagában egyedülálló ebben a műszerkategóriában.

áttekinti az opciós jeleket

Ezenkívül a memóriát azonos hosszúságú szegmensekre is felosztja. E szegmensek száma egy adott feladathoz illeszkedően állítható be 4. Például egy adott soros protokoll esetén mennyit lehet kereskedni bináris opciókkal rekord hossza a legnagyobb csomagmérettől függ. A jel vizsgálandó szakaszát a műszer a szinkronizálási ponttól kezdődően menti el a memóriába, a szünetek alatt pedig — mint az 1.

áttekinti az opciós jeleket

Az így adódó  μs-os jelszakasszal és 10  mintához elegendő szegmensmérettel 20 MHz mintasebességgel már stabilan dekódolhatók az információk. A műszer teljes memóriájában rögzíthető 45  szegmens nyolcpercnyi kommunikáció rögzítését teszi lehetővé. A csomagok kezdőpontját jelölő adatminta a műszer soros protokoll triggerének szinkronizálási pontja.

áttekinti az opciós jeleket

Az oszcilloszkóp összes kiértékelő eszköze, többek között a gyorsmérési funkció, az amplitúdómaszk-vizsgálat és a protokolldekódolás is felhasználható az elemzések során lásd a jelalakot az 1. Az amplitúdómaszk az órajel egy referenciaként szolgáló részletének felhasználásával mindössze néhány gombnyomással előállítható, de USB-memóriából is betölthető.

A kommunikációs eszközbe integrált inverter üzembe helyezése

Az előzménykezelő opció lejátszási gombjának az 5. Az eltéréseket statisztikailag kiértékeli, és ha engedélyezzük, a maszk megsértése esetén megállítja a mérést, megjelenítve az érintett szegmenst. Az összes szegmenst időbélyegekkel együtt tartalmazó jelbefo­gási tábla az 5. A korábbi jelrészletek hatásai ezen a módon gyorsan felfedhetők, a periodikus jelenségek pedig a hibás szegmensek szinkronizálási idejének vizsgálatával mutathatók ki.

2 - hely OMR

Utólagos analízis céljából valamennyi szegmens tartalma számítógépre menthető. Mi a helyzet akkor, ha normál működés közben lép fel hiba, és az előzménykezelő segítségével kell megfelelő információkat szerezni a megoldáshoz?

A nagyméretű,  millió mintát tároló memória, amely e kategó­riában példátlan, a műszer rugalmas szegmentálási algoritmusával együtt a milliszekundumosról akár több percnyire, vagy még azt is meghaladó hosszúságúra növeli az effektív rekordméretet.

áttekinti az opciós jeleket

Az előzménykezelő funkcióval minden befogott jelszakasz később is megtekinthető, illetve elemezhető. Az események közötti összefüggések a 3,2 ns felbontású időbélyegeknek köszönhetően precízen meghatározhatók.

A jelbefogási táblában egyedi szegmensek is kijelölhetők megtekintésre, vagy az előzménykezelő funkció segítségével minden szegmens automatikusan lejátszható.

vélemények