Opciók fogalmak. Opció alapismeretek

opciók fogalmak

Bemutatni az opciókkal kapcsolatos fogalmakat és az opciók fajtáit Bevezetés A döntési fák tárgyalása kapcsán már láthattuk, hogy a jövőbeli döntési lehetőségek növelhetik egy adott beruházás értékét és figyelembe vételük akár pozitívvá is teheti egyes projektek NPV-jét.

Huntraders | Options / Definition of options

A döntési fák azonban csak korlátozott számú kimenet esetében alkalmazhatók, a gyakorlatban azonban a projektek pénzárama több tényezőtől is függ és a pénzáramok jelenértéke folytonos eloszlást követ. Szerencsére rendelkezésre állnak ebben az esetben is értékelési modellek, amiket az opciós ügyletek értékelésére fejlesztettek ki.

opciók fogalmak

Ezekkel opciók fogalmak ügyletekkel a tőzsdén kereskednek és Robert C. Merton figyelt fel a köztük és a projektekben fellépő döntési lehetőségek közötti hasonlóságra.

Innen adódott az ötlet, hogyha a pénzügyi opciók értékelésére már jól kidolgozott modellek léteznek, használjuk ezeket a projekteknél előforduló döntési lehetőségek — más szóval reálopciók - értékeléséhez.

Könyv Opció alapismeretek Kétféle típusú opciót különíthetünk el, amelyek kétféle jogot az eladásit putvalamint a vételit call testesítik meg. A vételi opció azzal a joggal ruházza fel az opció tulajdonosát, hogy az egy meghatározott időpontban vagy egy meghatározott időpontigelőre leegyeztetett áron opciók fogalmak egy eszközt. Az, aki kiírja vételi pozíciót, mindig eladásra kínál, a tulajdonosa pedig értelemszerűen megvásárolhatja ezt a szóban forgó, eladásra kínált terméket. Ezzel szemben az eladási opció arra jogosítja fel az opció tulajdonosát, hogy a lejárt időpontjáig vagy még annak előtte eladjon egy eszközt meghatározott árfolyamon. Az eladási opciónak kiírója tehát mindig veszi a terméket, míg a tulajdonosa eladásra kínál.

Először nézzük meg a pénzügyi opciók jellegzetességeit, majd hasonlóságukat a vállalaton belüli reálopciókkal. Az opciós ügylet fogalma A befektetések világában két alapvető opciós ügyletet különböztetünk meg: a vételi és az eladási opciót. A vételi opció call option olyan kétoldalú ügylet, amelyben az opció vevője, az opció opciós díj fizetésével egy meghatározott S termék, meghatározott jövőbeli napon, előre megállapított X árfolyamon történő vásárlására szerez jogot.

opciók fogalmak

Az opció eladója kiírója az opciós díj fejében eladási kötelezettséget vállal. Az eladási opció put option esetén az opció vevője, az opciós díj ellenében egy meghatározott S termék, meghatározott jövőbeli időpontban, meghatározott X áron való eladására szerez jogot, míg az ilyen opció kiírója vételi opciók fogalmak vállal.

Az opciós ügylet esetében az opció vevője nem köteles teljesíteni vállalt kötelezettségét.

Fajtái[ szerkesztés ] Call vételi jog A vételi opció vételi jogot biztosít jogosultjának vevőjénekmíg az opció kiírója eladója kötelezettséget vállal az eladásra. Put eladási jog Az eladási opció eladási jogot biztosít jogosultjának vevőjénekmíg az opció kiírója eladója kötelezettséget vállal a vételre.

A vevő jogot vásárol annak eldöntésére, hogy az opció lejáratakor kíván-e élni az opció kínálta lehetőséggel. A megvásárolt jog ellenértékét opciós bináris opciók quk hívjuk, amit az opció vevője az ügyletkötéskor fizet ki a másik félnek.

opciók fogalmak

Opciók fogalmak ügylet másik résztvevője az opció eladója opciók fogalmakaki az opciós díjért cserébe kötelezettséget vállal az ügylet teljesítésére. A teljesítés időpontja attól függ, milyen típusú opciót kötnek a felek. Európai opció esetén egy előre meghatározott jövőbeli időpontban élhet jogával az opció vevője.

A két opciós főszereplő: Call & Put

Amerikai opciónál egy időintervallum áll a vevő rendelkezésére, amely az opció kötésétől egy meghatározott időpontig terjed. A jogok vételét long szóval, míg eladását short szóval jelöljük. A vételi jog vétele így long call, az eladási jog eladása így short put lesz.

opciók fogalmak

Azt a pénzügyi terméket, amire az opciós ügylet vonatkozik alapterméknek underlying assetvagy mögöttes terméknek nevezzük. Az opció tárgya, azaz opciók fogalmak alaptermék — bár bármilyen pénzügyi piaci termék lehet — leggyakrabban részvény, részvényindex, deviza, opciók fogalmak, bankbetét kamata, vagy az ezekre szóló határidős demo számla opcióhoz. Azt az előre rögzített árfolyamot, amin a vételi vagy az eladási jogot érvényesíteni lehet, lehívási vagy kötési árfolyamnak X exercise price nevezzük.

Opciós ügylet – Wikipédia

Az opciós jog tehát két lehetőséget takarhat. Az opció vevője az előre rögzített kötési áron vagy vásárolhat vételi opció vagy eladhat eladási opció. A vétel és eladás fogalmak itt kettős szerepkört töltenek be, melyeket nagyon fontos elkülöníteni egymástól.

Az opció kínálta jogot az egyik fél megveszi, a másik fél eladja.

Opció alapismeretek

A jog amivel kereskednek vagy eladást itt már nem jog, hanem tőzsdei termék az ügylet tárgya vagy vételt tesz lehetővé az opciós jog vevője számára. A vételi jog vevője long call jogával csak akkor él, ha azáltal olcsóbban jut a tőzsdei termékhez, mint az aktuális tőzsdei opciók fogalmak. Amennyiben az opciós szerződésben rögzített ár meghaladja a lejáratkori tőzsdei árfolyamot a vevő a tőzsdén vásárol és az opciós díjat, mint veszteséget számolja el, hiszen feleslegesen fizette ki.

Ezzel ellentétes áralakuláskor viszont nyereséget realizál, mert az opciók fogalmak vásárolt terméket opciók fogalmak nyereséggel értékesítheti a tőzsdén.

Opció alapismeretek

Vételi opció nyereségfüggvénye Nézzük meg ezt egy példával illusztrálva! Vételi jogot vásárolunk OTP részvényre.

Bonds Definition of options Options are contracts granting the right to the option holder buyer to sell or buy an underlying security at an agreed-upon price strike price on a specific future date. In other words: options give the option to the buyer to sell or buy an underlying.

Az opció értéke a lejáratkori OTP részvényártól függ, ez az opció alapterméke. Ha a lejáratkor az OTP tőzsdei árfolyama nagyobb, mint a kötési ár — mondjuk 5. A nyereségünk 5. Ha az azonnali árfolyam a kötési ár alatt van — mondjuk 4. Ekkor veszteségünk az opciós díj Ftamit hiába fizettünk ki. A grafikonra tekintve jól látszik, hogy a vételi opció opciók opciók fogalmak nyeresége elméletileg korlátlan, a vesztesége maximum az opciós díj lehet.

Pénzügyi fogalomtár - pénzügyi fogalmak magyarázata

Az opció vevője árfolyam emelkedésre, az eladója pedig csökkenésre számít. A vételi opció eladója short call a vevő pozíciójának a tükörképét veszi fel.

Nyeresége korlátozott, az maximum az opciós díj lehet, a vesztesége azonban elméletileg korlátlan az árfolyam emelkedéstől függ.

vélemények