Egy hosszabbítási opció értékelése,

NBA pénzügyek II.

Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt adozona. Kiket érint a változás?

egy hosszabbítási opció értékelése

Fontos hangsúlyozni, hogy a változás csak a nemzetközi számviteli szabályokra áttért áttérő gazdálkodókat érinti. A magyar számviteli törvény és adózási szabályok változatlanok, így azok, akik a magyar számviteli törvény előírásai szerint vezetik könyveiket, nem fogják érzékelni a változást. Az új szabályok Miért fontos a változás? Ennek következtében megváltozik a mérleg szerkezete, megnő a mérlegfőösszeg, az eladósodottsági mutatók romlanak, viszont javul az EBITDA, a működési eredmény, OPEX ráta, működési cash flow, és a profit időbeni alakulása is eltér a korábbiaktól.

Sok KPI változik tehát, ami hatással lehet a finanszírozókkal fennálló megállapodásokra, a hitelminősítésre, a tervekre, visszamérési és motivációs rendszerre stb. Ezért az IFRS-felhasználóknak a számviteli teendők mellett sok más téren is feladataik lesznek a bevezetéssel kapcsolatban; a változások hatását érdemes már a tervezés során is figyelembe venni.

egy hosszabbítási opció értékelése

Mi a lízing? Ez utóbbit azonban abszolút mértékben kell nézni, az útmutatás szerint ez többnyire csak az dollár alatti egyedi értékű eszközöket mentesítheti, mint pl.

A futamidő megállapításánál viszont figyelembe kell venni az esetleges hosszabbítási opciókat. A fogalom ugyan sokban egy hosszabbítási opció értékelése a korábbi IAS17 szerintihez, de míg korábban a pénzügyi lízing és operatív lízing szétválasztása volt igen fontos, most a szolgáltatás és a lízing elhatárolása került a fókuszba, és a standard több helyen pontosította, kiegészítette a korábbiakat. A helyettesítés jogát azonban megszorítóan kell értelmezni, és nem tekinthető annak, ha a lízingbe adó csak bizonyos feltételek esetén, vagy bizonyos időszakban jogosult a cserére, illetve különösen nem azokat az eseteket, amikor egy meghibásodás vagy karbantartás, javítás esetén köteles másik eszközt egy hosszabbítási opció értékelése IFRSB Főszabályként a lízingtárgy önálló, vagy ha valaminek a része, fizikailag elkülöníthető az egészből, vagy jellemzően az egész dolog kapacitását megtestesíti.

egy hosszabbítási opció értékelése

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a nagy tömegben előforduló szerződések lefedik ezt a kritériumot. Ez utóbbinál releváns, hogy ki hozza meg azokat a döntéseket, hogy a lízingtárgyat hogyan és milyen célra lehet használni. Ez lehet előre meghatározott, a szerződésben, vagy az eszköz tulajdonságaiból kifolyólag is. A használati limitek futott kilométer, üzemóra, stb. A nem egyértelmű esetek azonosításához a standard mellékletében található IFRSB31 döntési fa nyújt segítséget.

A pénzügyi lízing — operatív lízing elhatárolásában lényeges újdonság nincs, a lízingbeadó szempontjából a sztandard gyakorlatilag nem hoz változást, ellenben a lízingbevevői pozícióban lényeges változásokat jönnek, ennek részletes kifejtése az 5.

Ezt kell tudnia a lízingbe vevőnek az új nemzetközi számviteli standardról

Hogyan kell kezelni a szerződésben szereplő addicionális szolgáltatásokat? Amennyiben a lízingnek minősülő ügylet nem lízing elemet is tartalmaz, mint pl. Méghozzá oly módon, hogy az egyes szolgáltatások egyedi árait veszi alapul.

NBA pénzügyek II. Szerző: Kezdő5. Június Hirdetés Az első rész Tegyük fel, hogy nagyon gazdag amerikai üzletember vagyok, megfelelő mértékű sportfanatizmussal. Mit teszek ilyenkor?

Ez megfelel az IFRS 15 logikájának, amit a nem-lízing szolgáltatásra alkalmazni kell. Ezen egyedi ár elsősorban a lízingbe adó hasonló szolgáltatásának egyedi ára lenne, ha ez nem lehetséges, hasonló szolgáltató árait kell használni, illetve végső soron becsülni is lehet.

A szabvány kivételesen megengedi a lízingbe vevőnek, hogy bizonyos lízingtárgyak csoportjaira az egyedi árakon alapuló szétválasztás helyett a teljes szolgáltatást lízingként kezelje IFRS Hogyan változnak a megjelenítés szabályai? Mint már többször is utaltunk rá, a legfőbb változást a lízingbe vevő oldali megjelenítési szabályokban hozta az új szabvány. Eszerint nincs megkülönböztetés az operatív lízing és a pénzügyi lízing között; ezután minden lízing esetén a lízingbe vevő az eszközök közé fel kell hogy vegye a lízing tárgyát képező eszköz használati jogát, míg forrásoldalon a lízingkötelezettséget.

Az IAS 17 szerint viszont ez csak a pénzügyi lízingnél történik meg. A használati jogot beszerzési értéken kell felvenni a lízing kezdetekor az eszközök közé.

egy hosszabbítási opció értékelése

Egy hosszabbítási opció értékelése a lízingkötelezettség IFRS kezdeti értéke, növelve a lízing kezdete előtt fizetett díjakkal, a közvetlen költségekkel, a helyreállítás költségeivel, csökkentve az esetleges ösztönzőkkel visszatérítésekkel.

A futamidő alatt hacsak a lízingbe vevő nem az átértékelési modellt alkalmazzaa hasonló eszközökre alkalmazott elvek szerint értékcsökkenést kell számolni, ami költségként jelenik meg az átfogó eredménykimutatásban. A lízingkötelezettség az indulás időpontjában a lízingdíjak jelenértékével egyezik meg IFRS Nem része tehát a lízingkötelezettségnek az olyan függő kötelezettség, ami a lízingbe vevő teljesítményétől vagy a lízingtárgy használatától függ, pl.

NBA pénzügyek II.

A figyelembe veendő változó kifizetések esetében a kezdeti értéket a kalkuláció időpontjában ismert értékek pl. Euribor, Libor szerint kell számolni, nem szükséges a változást megbecsülni; ha viszont az bekövetkezik, akkor újra kell értékelni a kötelezettséget.

A standard a jelenértékesítés másik két bemenő paramétere, a futamidő és a diszkontráta megállapítására is részletes szabályokat tartalmaz.

egy hosszabbítási opció értékelése

Diszkontrátának alapesetben a konstrukció implicit kamatlábát kell használni, a futamidőnél pedig figyelembe kell venni az esetleges hosszabbítási vagy felmondási jogokat is. A futamidő közbeni értékelés a más kötelezettségekkel megegyezően az effektív kamatláb módszer szerint történik.

Esedékességkor az aktuális tartozásra az effektív kamatlábbal számolt kamat megnöveli, a törlesztés pedig lecsökkenti a kötelezettséget. A törlesztéseket így meg kell bontani kamat-részre, biztonságos módon pénzt keresni ráfordításként számolódik el, a maradék pedig tőketörlesztés lesz. Ki kell emelni, hogy míg a jelenlegi IAS 17 a díjakban bekövetkező változásokat az adott időszak eredménye terhére elszámolta, és egy hosszabbítási opció értékelése írta elő a kötelezettség újraszámolását, addig az új standard — amennyiben a változás már effektív, vagyis a cash flow is megváltozott — a megváltozott jövőbeni fizetéseket rendeli diszkontálni változatlan, vagy ha az implicit kamatláb is változott, az új diszkontrátával [IFRS b ].

Termék értékelése

Hasonló a helyzet a maradványérték garancia várható értéke változása esetén, illetve akkor, ha a vételi jog gyakorlása vagy nem gyakorlása kapcsán változott a megítélésünk Egy hosszabbítási opció értékelése A lízingkötelezettség változását át kell vezetni a használati jogot megtestesítő eszköz értékén is IFRS !

Tehát akár a szerződés módosítása, akár jövőbeni várakozásaink, akár a díjak változása kezelése komoly körültekintést és adott esetben munkaráfordítást igényel, érdemes erre nyilvántartásainkat felkészíteni.

Változnak a közzétételi kötelezettségek is? Igen, a beszámoló mellékletében jegyzeteiben közzéteendő információk köre bővült, elsősorban természetesen az operatív lízingbe vevők szempontjából. Erről és az esetleges futamidő alatti változások kezeléséről mindenképpen érdemes egyeztetni a lízingbe adókkal.

Változnak-e az operatív lízing előnyei? Noha számos ponton jelentősen módosul a szabályozás, az alapvetően mégiscsak egy hosszabbítási opció értékelése, ennek hatása a kimutatásokra, pénzügyi kimutatásokra is vegyes, bizonyos pontokon negatív, máshol pozitív.

Tagadhatatlan, hogy néhány lízingbe vevő esetében a mérlegen kívül tartás szempont lehetett, de véleményünk szerint ennek jelentőségét túlbecsülik, mivel a professzionális finanszírozók bankok, lízingcégek és minősítők eddig is figyelembe vették ezeket a megállapodásokat.

Его интересовало сейчас исключительно создание из камня и металла, в котором он был узником, а вовсе не те, кто разделял с ним -- добровольно -- его заточение.

Ugyanakkor a lízing legfontosabb előnyei, mint az egyszerűbb, gyorsabb elbírálás, pótlólagos fedezetek szükségtelensége, kisebb önerő, az eszköz élettartamához igazodó konstrukciók, addicionális szolgáltatások, a maradványérték-kockázat átvállalása, stb.

Az ügyfelek igényeinek lényeges átrendeződésére ezért csupán e standard változásából kifolyólag nem számítunk. Az áttérés viszont számos teendővel jár, fel kell készíteni a belső nyilvántartásokat az új követelményeknek való megfelelésre, az áttérést megelőzően át kell tekinteni a meglevő bérleti szerződésállományt, ki kell dolgozni a számviteli politika ehhez kapcsolódó részleteit — írja a szövetség.

A Magyar Lízingszövetség felhivja a figyelmet arra, hogy kisebb mértékben ugyan, de a pénzügyi lízinget használók is érintettek ebben, ezért javasolja, hogy még időben vegyék fel a egy hosszabbítási opció értékelése lízingbe adóikkal, hogy a részleteket tisztázhassák és a szükséges támogatást, információkat megkaphassák. Azt, hogy hogyan változnak a pénzügyi kimutatások és mutatószámok, megtudhatja a tájékoztató lízingszövetségnél elérhető teljes verziójából.

A szövetség hangsúlyozza, hogy a fentiek a Magyar Lízingszövetség véleményét tükrözik, általános információadási céllal készültek és nem teljes körűek; esetlegesen hibákat tartalmazhatnak. Semmiképp nem minősülnek számviteli- adó- jogi vagy pénzügyi tanácsadásnak. Az olvasó kizárólag saját felelősségére használhatja fel. Hozzon ki többet az Adózónából! Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Ön már az előfizetőnk?

vélemények