Az opciók bevétele valós

az opciók bevétele valós

az opciók bevétele valós

Címkék: vagyoni értékű jog kimutatása A vagyoni értékű jog alapítójánál kibocsátójánál az általa keletkeztetett jog nem mutatható ki sem az eszközök, sem a költségek között. Az ilyen jog értéke akkor kerül meghatározásra, amikor azt meghatározott időre ideiglenesen vagy véglegesen át engedi, átruházza, apportba adja az alapító ellenérték fejében vagy anélkül.

A számviteli törvény 2017. évi változásai

A jog ellenérték fejében való átengedésénél, átruházásánál ideértve az adásvétel mellett a cserét és a tartozás fejében való átadást is vagy apportba adásánál a jog alapítója a jog szerződés vagy megállapodás szerinti ellenértékét árbevételként, illetve az apportba vevő létesítő okiratában foglalt, közgyűlés által megállapított értékét egyéb bevételként számolja el és a jognak nincs kivezetendő könyv szerinti értéke, mivel nem volt kimutatva a könyvekben.

Ha ellenérték nélkül az opciók bevétele valós az átengedés, illetve átruházás, akkor szintén nincs kivezetendő könyv szerinti érték, mivel ilyen nem volt kimutatva. Kivételesen, az opciós jog alapítójánál kiírójánál az eladott vételi vagy eladási jogért kapott ellenértéket pénzügyi műveletek bevételeként kell elszámolni, ha az opció alapjául szolgáló eszköz értékpapír, más pénzügyi eszköz vagy származékos termék, illetve származékos termék esetében ezt a bevételt az passzív időbeli elhatárolásba kell helyezni.

az opciók bevétele valós

Valós értéken történő értékelés esetében pedig, ettől eltérően, kötelezettségként kell kimutatni a származékos ügylet negatív értékelési különbözeteként, ha ahhoz az opciók bevétele valós az opció. Mit ad ennyiért Önnek az Önadózó?

az opciók bevétele valós

vélemények