A kereskedők agresszív kereskedelme

a kereskedők agresszív kereskedelme

hol találok bitcoinot

Védi ekként a fogyasztók gazdasági érdekeit a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, azt követően, valamint a lebonyolítás során. A fogyasztók bizonyos csoportjai különös védelemre szorulnak — a koruk gyermekek vagy idősek esetébenhiszékenységük illetve szellemi vagy fizikai fogyatékosságuk miatti — a gyakorlatnak vagy a terméknek való egyedi kiszolgáltatottságuknak betudhatóan.

az opcióban részes felek az

Az irányelv azon kereskedelmi gyakorlatok 2 kategóriáját különbözteti meg, amelyek tisztességtelenek, ha az átlagfogyasztót arra késztetik, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg: megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok tevékenységgel vagy mulasztással és agresszív kereskedelmi gyakorlatok.

Megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok Megtévesztő tevékenységek Egy kereskedelmi gyakorlat megtévesztőnek minősül, amennyiben hamis vagy valótlan információt tartalmaz, vagy ha az alapvetően helytálló információ félrevezetheti az átlagfogyasztót, valamint, ha arra készteti a fogyasztót, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

E tevékenységek precedensei között szerepelnek a következőkre vonatkozó hamis vagy félrevezető információk: a termék a kereskedők agresszív kereskedelme vagy természete; a termék lényeges tulajdonságai a hozzáférhetőség, az előnyök, a kockázatok, az összetétel, a földrajzi eredet, a kereskedők agresszív kereskedelme használattól várható eredmények stb.

internetes bevételek a pénzügyi piacon

Megtévesztő mulasztások Abban az esetben minősül megtévesztőnek valamely kereskedelmi gyakorlat, ha az az átlagfogyasztó számára a tájékozott ügyleti döntéséhez — a körülményektől függően — szükséges jelentős információkat hagy ki vagy homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, és ez ahhoz vezet vagy vezethethogy az átlagfogyasztó olyan ügyleti döntést hoz, amelyet egyébként nem hozott volna.

Az irányelv a kereskedők agresszív kereskedelme azokat az általános információkat, amelyeket jelentősnek kell tekinteni, ilyen például a termék ára és fő jellemzői.

megbízható rendszer bináris opciókhoz

Agresszív kereskedelmi gyakorlatok A fogyasztóknak szabadon kell meghozniuk a kereskedelmi ügyletre vonatkozó döntéseiket. Az agresszív kereskedelmi gyakorlat fennállásának meghatározásához tehát több szempontot kell figyelembe venni.

valós opciók

Ezek a következők: a gyakorlat jellege, helye és időtartama; fenyegető vagy gyalázkodó szóhasználat vagy magatartás; valamilyen, a fogyasztót különösen érzékenyen érintő körülmény például halál vagy súlyos betegség kereskedő általi kihasználása a fogyasztó termékkel kapcsolatos döntésének befolyásolása céljából; a szerződéses jogával élni kívánó fogyasztó elé támasztott bármely aránytalan, nem szerződéses akadály beleértve a szerződés megszüntetését vagy másik termékhez illetve kereskedőhöz való áttérést.

Az uniós országoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük azon kereskedők megbüntetésére, akik megszegik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó nemzeti szabályokat.

Iránymutatásokat tartalmazó dokumentum A Bizottság ban közzétette az irányelv végrehajtásáról és alkalmazásáról szóló naprakész iránymutatást.

pénzt keresni az interneten vbogatstve

Az iránymutatás magyarázatot nyújt a kulcsfogalmakról és szabályokról, valamint gyakorlati példákat biztosít az Európai Unió Bíróságavalamint a nemzeti bíróságok és közigazgatási szervek ítélkezési gyakorlatából azzal a céllal, hogy a nemzeti hatóságok számára megkönnyítse a végrehajtást, a kereskedők számára pedig fokozottabb jogbiztonságot biztosítson. Az uniós országoknak

vélemények