Trendvonalak felhasználásával

Trendvonal-beállítások az Office-ban - Office-támogatás

Célunk, hogy a megrövidült kiegyenlített idősor alkalmas legyen az elemzésre, következtetések levonására, az idősor rövidülése ne okozzon túlzott mértékű információveszteséget.

trendvonalak felhasználásával

A mozgóátlag tagszámának megválasztása függ az idősor hosszúságától. Viszonylag rövid idősorból nem célszerű nagy tagszámú mozgóátlagot számolni. Ha az idősor nem tartalmaz szezonális trendvonalak felhasználásával, célszerű páratlan tagszámot választani az alapirányzat feltárásához.

trendvonalak felhasználásával

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a szezonális hullámzást mutató idősorok esetén a mozgóátlag tagszámát úgy kell megválasztani, hogy az a perióduson belüli szakaszok szezonok számával azonos k mvagy annak egész számú többszöröse legyen.

Ha egy jelenség értékeit pl.

trendvonalak felhasználásával

A véletlen hatás kiküszöbölése annál hatékonyabb, minél nagyobb tagszámú az átlag, ugyanis annál jobban eltűnnek az egyedi átlagolandó értékekben jelen lévő véletlen ingadozások, hiszen az átlag nagy valószínűséggel a várható iq bináris opció, nullával lesz egyenlő.

Az elmondottakból látható, trendvonalak felhasználásával viszonylag rövid, trendvonalak felhasználásával mutató idősor esetén a mozgóátlag tagszáma nem növelhető, amelynek következtében a véletlen komponens értéke nem szűrődik ki teljes egészében az idősorból, de hatása tompított lesz.

trendvonalak felhasználásával

A mozgóátlagolású trendszámítás előnye a módszer egyszerűségében, széles körű alkalmazhatóságában rejlik. Nem igényel előzetes feltételezéseket a trend alakjára vonatkozóan. Hátránya, hogy a kiegyenlített idősor megrövidül, továbbá, hogy a módszer közvetlenül nem eredményez analitikusan ismert trendfüggvényt.

trendvonalak felhasználásával

Tekintsük a módszer bemutatására a következő példát. Adatok a

trendvonalak felhasználásával

vélemények