Opciós biztosíték

Semmis a biztosíték célú vételi (opciós) jog kikötése a deviza-hiteles szerződésekben
Ismét a fiduciárius biztosítékokról Hálásak vagyunk Leszkoven Lászlónak, hogy vitába szállt a fiduciárius biztosítékokkal, ezen belül a biztosítéki célú vételi joggal kapcsolatos nézeteinkkel, hiszen meggyőződésünk, hogy csak jó viták eredményeként tudunk megnyugtató eredményre jutni ebben a nem könnyű kérdésben. Éppen ez volt a célja korábbi cikkeink közzétételének, és annak is, hogy tovább vitatjuk a fiduciárius biztosítékok helyét jogunkban.

Email A kormány komolyan fontolóra vette, hogy az ún. Ennek a hírnek a hatására a hitelezők feltűnő aktivitásba kezdtek. Sorra mondják fel a szerződéseket, akár pár tízezer forintos tartozás esetén opciós biztosíték, és élnek opciós biztosíték szerződéseikben kikötött vételi opciós jogukkal.

opciós biztosíték

Igaz sok esetben csak arra hivatkoznak, hogy állapotfelmérést hajtanak végre és ennek érdekében tesznek egy próbakört, majd a tulajdonos nem látja többet a gépjárművet. Az állapotfelmérésért rendszerint a helyszínen kérnek cca.

A hitelbiztosítéki céllal engedett vételi jog alapján az azzal opciós biztosíték vagyontárgy dologi biztosítékul szolgál: a jogosult vételi jogának gyakorlásával abból a célból szerzi meg a dolog tulajdonjogát, hogy ezáltal egy másik ügyletből származó követelését annak nem, vagy nem teljes körű teljesítésére figyelemmel kielégítse. Nincs akadálya tehát annak, hogy a tulajdonos a dolgát vételi jog engedésével lekösse oly módon, hogy a pénztartozása visszafizetésének elmaradása esetére a hitelező egyoldalú jognyilatkozattal megszerezhesse a dolog tulajdonjogát, annak ellenértékét, azaz a vételárat pedig a pénzkövetelése beszámításával teljesíthesse. Fővárosi Ítélőtábla 5.

Opciós biztosíték mi a jogi háttér? Amikor megindult a devizahitelezés valamilyen jogászi inspirációra a hitelezők belevették az egyedi és az általános szerződési feltételekbe, hogy a nem szerződés szerinti teljesítés esetén történő felmondást követően a hitelezőnek a Polgári Törvénykönyv szerinti vételi opciós biztosíték jogot alapítanak, és egyoldalú nyilatkozattal megszerzik a fedezetül szolgáló tárgy rendszerint gépkocsi tulajdonjogát.

opciós biztosíték

Vételi jog alapítására valóban lehetőséget ad polgári jogi kódexünk csak nem biztosítéki céllal. A vételi jog alapításának az a rendeltetése, hogy ha valaki kénytelen eladni valamilyen vagyontárgyát, de ezt csak ideiglenesnek tervezi, mert fontos számára a vagyontárgy későbbi tulajdonlása, visszaszerzése, akkor legyen egy lehetősége a polgári jog rendelkezése szerint, hogy azt egyoldalú nyilatkozatával visszavegye.

Természetesen azt követően, hogy a hitelezője követelését megfizette. A biztosíték célú vételi jog kikötése nem ezt a célt szolgálja, hanem azt, hogy a hitelező megszerezze azt a vagyontárgyat, Pénzt keresni adok megvásárlására az általa rendelkezésre bocsátott pénzösszeget felhasználta az adós.

opciós biztosíték

Viszont erre az esetre a polgári jogi szabályink a zálogjogi szabályokat rendelik alkalmazni. Ez a hivatkozott biztosíték célú vételi opciós jog kikötése a szerződés megkötésekor pontosan ebbe a törvényi rendelkezésbe ütközik.

opciós biztosíték

Mivel az ilyen szerződési feltétel jogszabály megkerülésére köttetett, ezért a polgári jogunk szerint semmis. Az eljáró bíróság az ilyen szerződési feltételt köteles figyelmen kívül hagyni a konkrét polgári jogi jogvitában. Ettől eltérő jogértelmezés is lehetséges, mint ahogy a hitelező pénzintézetek jogászai ennek hangot is adnak.

Legal Az engedményezés és a vételi jog biztosítéki célú alkalmazása Szerző: Dr. Gárdos István - Dr.

A fő érv, hogy az adós aláírta, tehát tudomásul vette. Az uzsorás szerződést is aláírja az adós, már ha írásba foglalják, de az attól még semmis.

opciós biztosíték

Van még egy hivatkozás a hitelezők részéről. Amennyiben az adós nem adja át a vételi jog érvényesítését követően a vagyontárgyat, akkor a hitelsértés bűncselekményét megvalósítja és ezért feljelentik. Ezt a kérdést a Legfelsőbb Bíróság ma Kúria egy Manapság egy ilyen per cca.

opciós biztosíték

Mint hivatkoztam fentebb a semmisségre, annak valószínűsége, hogy a dolog kiadására kötelezze a bíróság az adóst szinte nulla.

vélemények