Költségvetési lehetőség

költségvetési lehetőség

Színházi emberek jól tudják, hogy milyen fontos, gyakran lényegi feladat megtalálni egy adott tartalom megjelenítésének legalkalmasabb formáit.

Nem érdektelen tehát megvizsgálnunk, vajon milyen gazdálkodási-szervezeti forma a leghasznosabb a színházi tevékenység számára. Nem véletlenül, hisz az állam, amely a közösségi tulajdon fő letéteményese volt, elsősorban azokat a működési-gazdálkodási formákat kereste, amelyben biztosítva volt számára minden jogi lehetőség a legteljesebb ellenőrzésre és beleszólásra.

Tevékenységük fő iránya - jobb esetben a színházi alaptevékenységen túl, és nem előtte - az volt, hogy megtartsák az intézményt, biztosítsák jövőjét, és ne nagyon tűnjenek ki az átlagból.

A megszokottól, a normálistól, az átlagtól való bármilyen irányú eltérés veszélyeket hordozott magában: a hatalomnak országosnak és helyinek általában komoly problémát okozott a másság kezelése. A szocializmus több mint 40 éve alatt, ha a lényeget nem is érintő, de jelentős változások történtek a költségvetési intézmények szabályozásában is. A es évek végétől a es évek végéig rendkívül szigorú tervezési rend és agyonszabályozott költségvetési lehetőség felhasználási és maradványkezelési szabályozás között kellett a színházaknak dolgozniuk.

Ennek eredményeképpen nőtt a színházak gazdálkodási szabadsága, amelyre szüksége is volt az intézményeknek, hisz a közösségi támogatás reálértékének fokozatos csökkenése miatt saját bevételeik növelésére kényszerültek.

A költségvetés Mit jelent az államháztartás fogalma?

Lényegében megszűnt a korábbi évtizedekre oly jellemző agyonszabályozottság, a jogszabályok egyik fő törekvése az intézményi önállóság növelése volt. Megszűnt a jegyárak szabályozása, a rovat-tételek közötti átjárás szinte teljesen szabaddá vált.

videó a tanfolyam ideje opciós kereskedéséről hogyan lehet stratégiát kidolgozni az opciókra

Ugyanakkor a maradványérdekeltség továbbra is korlátozta a gazdálkodás hatékonyságát, hisz az esetleges költségvetési lehetőség pénzmaradvány, később előirányzat-maradvány felhasználásának bizonytalansága az adott évi felélésre kényszerítette a színházak vezetését. A költségvetési intézményi szabályozás es költségvetési lehetőség elejétől napjainkig jelentős és gyakran nem egyértelmű változásokon ment át.

Egyrészt szigorodtak a rovat-tétel, később előirányzat-felhasználás szabályai, másrészt, költségvetési lehetőség hatalom ha rövid időre is megpróbálta az üzleti szellemet is érvényesíteni, harmadrészt pedig több kérdésben a tulajdonos állam, illetve a tulajdonos önkormányzatok döntésére bízta, hogy a költségvetési intézményi alapkorlátokat betartva milyen mértékben biztosítja a gazdálkodás szabadságát. Történt kísérlet a több évi költségvetés biztosítására is.

Gondoljunk csak arra, milyen tizedmásodperces pontossággal kell megszólalni egy végszó után, meggyulladni egy lámpának, vagy megszólalni egy csengőnek. Egy színházi előadáshoz és előadásban több tucat, de akár több száz ember munkáját kell tökéletesen összehangolni ahhoz, hogy a néző a legnagyobb hőfokon élvezhesse az előadást.

A költségvetési tervezés egy olyan jogszabályokon alapuló tervezési metodika, amely kiemelt és részelőirányzatok szerinti bontásban határozza meg a színház költségvetését. A szabályszerű költségvetésből csak különféle transzformációk végrehajtása után derül ki, hogy a gazdálkodás szempontjából fontos kiadások és bevételek milyen költségcentrumokat költségvetési lehetőség.

Vagyis az, hogy a kormányrendelet által előírt gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség megvalósul-e a házfenntartásban és a produkciókban szakmai tevékenységbencsakis külön csoportosítás és számítások után derülhet ki. Tervmódosítás, előirányzat módosítás: A színház, éppen amiatt, mert tevékenysége döntő részét emberek és élőben folytatják, egy rendkívül érzékeny, ideges, gyakran hisztis egyének, csoportok egysége.

A színházi évad, költségvetési lehetőség ugyanúgy az előadások létrejötte folyamán gyakran előfordul, hogy az alkotófolyamat az előre elképzelttől más irányt vesz. Ennek következtében az előre megtervezett kiadások helyett más előirányzatok terhelésére kerül sor. A színház élő, organikus egység, amely - az alkotómunka színvonalától és érettségétől függően - gyakran nem elképzeléseink szerint alakul. A tervezés metodikájához hasonlóan szigorú a terv, vagyis az előirányzatok módosításának a folyamata is.

Bevételi többletek felhasználása A közösségi támogatás reálértékének csökkenése miatt a színházak egyre jobban rákényszerülnek arra, hogy saját bevételeiket növeljék. A jegybevételt növelhetjük az előadásszám, a kihasználtság egy előadás nézőszáma és a jegyár növelésével.

hogyan kereste Putyin a pénzét? hogyan lehet bitcoinhoz jutni anélkül

A három tényező közül csupán az első kettőnek vannak természetes korlátai, a jegyárnak pedig a fizetőképes kereslet, amely Éppen ezért az egyéb bevételek növelése egyre fontosabb tényezője költségvetési lehetőség a színház forrásainak. Az előbbiekhez hasonló a jogi helyzet a többletbevételek felhasználása hogyan lehetne másként pénzt keresni a munka mellett is.

Az államháztartásról szól Törvény továbbiakban Áht. Vagyis az önkormányzat dönthet arról, hogy a színház által megkeresett többletbevétel hogyan és milyen mértékben használható fel kiadási előirányzatok módosítására. Vezetői és alkalmazotti érdekeltség Az egyre nehezebbé váló gazdasági és jogi körülmények költségvetési lehetőség a színházvezetők és alkalmazottak egyre nagyobb erőfeszítéssel tevékenykednek színházaik fennmaradása érdekében.

Sem a vezetői, sem az alkalmazotti színházi illetmények nincsenek arányban ezzel a nagyfokú erőfeszítéssel. Gondoljunk arra, hogy a színházi átlagbérek minden évben alatta maradnak mind a versenypiaci, mind a közalkalmazotti átlagbéreknek. A színházigazgatók több százmilliárdos vagyon működtetéséért és több tíz milliárd közösségi támogatás elköltéséért felelnek, így a versenypiaci nagyságrendnek arányoknak megfelelő érdekeltségük komoly ösztönző lehet ebben a hatalmas munkában.

Az előző pontokban leírt előirányzat-módosítási, bevételi többlet és előirányzat-maradvány költségvetési lehetőség lehetőségek egyértelműen bizonyítják, hogy a jogi szabályozás nem tartalmaz olyan érdekeltségi motívumokat, amelyek ösztönöznék a színházak vezetőit a jogszabály 9.

Az anyagi érdekeltség keretébe tartozó jutalom nagyságát a Korm. Finanszírozási biztonság A közösségi támogatással működő költségvetési színház feladatát csak abban az esetében tudja a jogszabály által is előírt gazdaságossággal, hatékonysággal és eredményességgel végezni, ha bemutató- és műsortervét több évadra előre elkészíti.

Mik tartoznak az állami költségvetési támogatások közé?

Ehhez a saját és a többi színház valódi legjobb kereset az interneten kívül az szükséges, hogy a színházak pénzügyi biztonságban érezzék magukat, vagyis tudják, hogy a következő évben mennyi közösségi támogatással számolhatnak. A költségvetési intézmény finanszírozási biztonsága annyi időre vonatkozik, amennyi időre meghatározza az önkormányzat a közösségi támogatását.

Ez jelenleg egy költségvetési év, amely egy naptári évet jelent. A színházi évad és a naptári év közötti különbségekből következően a színházi vezetésnek úgy kell a következő évad II. Az Áht. Külső források bevonása A nyilvánvaló pénzügyi érdekeltségen túl a színháznak ugyanúgy, mint a piac többi szereplőjének egyre fontosabbá válik, hogy az alaptevékenységen kívül más viszonyokban is kommunikáljon társadalmi és gazdasági partnereivel. Ennek egyik formája adományok elfogadása és adása.

Az adomány nem tévesztendő össze a szponzorációval, amely mindig valamilyen ellentételezést igényel. A jogszabályok szigorúan rögzítik, hogy a költségvetési intézmények bevételei milyen formából származhatnak. A Korm. Ugyanakkor az adományok elérése érdekében az adományozókat sem ez, sem más jogszabály nem létesíti előnyben. Munkaerő-foglalkoztatás A színház lényege a színész.

A színház humán erőforrás-igénye messze meghaladja szinte minden költségvetési ágazat emberi erőforrás igényét. Minden technika elavul egyszer, ám az élő emberi hang, test és mozgás örökké izgalmas marad és lesz a másik ember számára. Éppen ezért különös jelentőségű a színházak számára a színészek és a kisegítő személyzet alkalmazása. A jelenlegi jogszabályok alapján költségvetési lehetőség színházban alkalmazott csak közalkalmazotti jogviszonyban lehet. Természetesen vendégművészként, vagy megbízottként a legtöbb színházi munkakör betölthető, ám rendkívül vigyázni kell arra, nehogy hibát találjon a munkaügyi felügyelet.

Költségvetési lehetőség esik latba, hogy az esetleges központi bérfejlesztésből is csak költségvetési lehetőség közalkalmazottak költségvetési lehetőség.

A közalkalmazottak jogállásával foglalkozó törvény számos olyan jogértelmezésre ad lehetőséget, amelyek nincsenek harmóniában a színház munkafolyamat különösségeivel.

bitcoin globális számítógép nyereséges-e kereskedni a tőzsdén

Egy színház esetében ez a tervezett bemutatók és előadások megtartását, a tervezett nézőszám elérését és a költségvetés megvalósítását jelenti. A szövegkörnyezetből azonban azt is feltételezhetjük, hogy a jogszabályalkotó a teljesítményen többletbevétel-elérést, illetve kiadás-csökkentést is értett, vagyis a jutalom kifizetésére a fedezet rendelkezésre áll.

Ugyanakkor a gyakorlatban jól tudjuk, hogy a fővárosi önkormányzattól eltérően sem a kerületi, sem a költségvetési lehetőség önkormányzatok nem állapítanak meg a színházigazgatóknak éves prémiumfeladatokat. Mind a közösségi színházak, mind a magánszínházak között egyre többen szerették volna tevékenységüket rugalmasabb, hatékonyabb, gazdaságosabb, így eredményesebb formában megvalósítani.

otthon keresünk legjobb bináris opciók 1-től

A fővárosban az elmúlt tíz évben - lényegében a színházak vezetésével egyetértésében - sorra alakultak át a színházak közhasznú társasággá. Ennek eredményeképpen ma a fővárosi színházak több mint fele, már nem költségvetési intézményként, hanem közhasznú társságként működik. A közhasznú társaságot, mint formát a költségvetési lehetőség és jogászok egyszerűen költségvetési lehetőség korlátolt felelősségű társaság non-profit formájaként jellemzik.

Eddig az időpontig vagy megszűnnek, vagy átalakulnak valamilyen non-profit társasági formává valószínű a korlátolt felelősségű társaságok lesznek többségben.

A kht Formában működő színházak vezetői úgy látják, hogy az átalakulás lényegi változásokat nem fog hozni gyakorlati életükben. A közhasznú társasági formában működő színházak vezetői kifejezetten elégedettek a működési forma biztosította előnyökkel. Ha választhatnának, továbbra is e mellé tennék le voksukat. Ahhoz, hogy megértsük döntésük mozgatórugóit, a továbbiakban áttekintjük a non-profit gt.

Ahol a szövegben törvényt vagy jogszabályt említünk ott az 1. Tervezés A npgt-nek évi tevékenysége megtervezéséhez üzleti tervet kell készíteni. Az üzleti terv időtartama Magyarországon a naptári év, amelyet a tulajdonos a közszolgáltatási közhasznú szerződés időtartamának megfelelően változtathat. Amennyiben a közhasznú szerződésben a közösségi támogatás például 3 évre van meghatározva, úgy célszerű az üzleti tervet is 3 évre elkészíteni, majd évente felülvizsgálni és szükség esetén módosítani.

Az üzleti terv tartalmát jogszabály nem írja elő, ám a tulajdonosok, szakkönyvek és hitelintézetek gyakran szigorúan meghatározzák a tervek kötelező tartalmát.

Tanulmányok

A színházi üzleti terv leggyakrabban előforduló fejezeti a következők: vezetői összefoglaló, bemutató- műsorterv általában nem naprakészen, hanem az új és repertoáron lévő bináris opciós milliomos várható előadásszámávalpénzügyi terv gyakran likviditási tervvel együttmarketing terv.

A pénzügyi terv bontása általában a következő: házfenntartás rezsi dologi és személyi kiadásai költségtípusonként, szakmai kiadások premierig felmerülő kiadások, esti kiadásokmarketing kiadásai, vezetés kiadásai, támogatás, saját bevételek.

Költségvetési gazdálkodás A költségvetési gazdálkodásról általában Az államháztartásban a költségvetés az állam pénzügyi gazdálkodásának előre megszabott rendje, kerete, ami az államháztartás vitelénél zsinórmértékül szolgál. Kötelező erejét biztosítja, hogy törvényi formában hozzák létre. Az államháztartás rendszerében a tervezést, gazdálkodást és beszámolást éves költségvetés alapján kell folytatni. Az éves költségvetés alapjául a Kormány által meghatározott középtávú terv szolgál.

Tervmódosítás egyszerűsége és gyakorlati hasznossága Általában a színházak maguk dönthetnek az üzleti terv módosításáról, legyen szó belső átcsoportosításról vagy a kiadási és bevételi főösszeg módosításáról. A tulajdonost csak abban az esetben kell tájékoztatni, ha a szakmai tevékenység mérőszámainak bemutatószám, előadásszám, nézőszám teljesítése veszélybe kerül.

Знаешь, я не сомневаюсь, что и тебе жалко этих бедняг,-- ответил Олвин. -- И разве спасти их -- не значит проявить доброту.

A tulajdonos meghatározhatja a kht. Érdekeltségi rendszerek működtetésének könnyűsége és egyértelműsége Mivel az üzleti tervben a kiadásokat és bevételek pontosan elkülönítettük és meghatároztuk, már nem nehéz a vezetőkre vonatkozó konkrét és reményeink szerint hatékony érdekeltségi rendszer kidolgozása és alkalmazása sem.

Az érdekeltség egy részét érdemes a teljesítéshez kötni, vagyis költségvetési lehetőség kerül kifizetésre, ha megtörténik valaminek a teljessé tétele, vagyis teljesítése. Ilyen területek a jegy- és bérletértékesítés, a szabad kapacitások kihasználása, szponzorbevételek, a bemutató- és műsorterv teljesítése, a színház technikai működőképességének biztosítása, és így tovább.

Bizonyos területeken természetesen érdemes a túlteljesítést is bevonni az érdekeltségbe: a jegy-és bérletbevétel, szponzorbevételek. Az ügyvezető igazgató prémiumfeladatát a tulajdonos határozza meg. Külső források igénybevétel A npgt, átmeneti likviditási problémájának áthidalásához, mint gazdasági társaság a kht-hoz hasonlóan hitelt is vehet fel.

A tulajdonos általában a hitel nagyságának függvényében felügyelő bizottsági vagy taggyűlési hozzájárulást szokott előírni.

A npgt forma a költségvetési intézményhez képest jóval előnyösebb feltételeket biztosít a külső adományozók érdekeltségébe.

Tartós adomány esetén a kedvezmények tovább nőnek. Jogi különbséget nem találhatunk az intézmény, illetve a npgt szponzorációjának lehetőségeiben. Mértékadó szponzori vélemények azonban arról tanúskodnak, hogy a vállalkozások jobban szeretnek szponzorként olyan szervezetekhez csatlakozni, amelyek szintén gazdasági társaságként működnek, és így elszámolásaik megfelelnek a vállalkozói standardoknak.

Budget Constraints

Tovább növeli a támogatást, hitelt vagy befektetést adók bizalmát, hogy a npgt-nek, mint közhasznú szervezetnek minden üzleti évről közhasznúsági jelentést kell készíteni, amelyet saját honlapján közzé kell tenni. Természetesen a közhasznúsági szerződés is nyilvános, hisz abba a cégbíróságon bárki betekinthet. Munkaerő-foglalkoztatottság A npgt a gazdasági társaságokhoz hasonlóan a Munka Törvénykönyve alapján alkalmazza dolgozóit.

Költségvetési lehetőség MT-ben rögzített jogi eszközök és paraméterek sokkal inkább kedveznek a lazább és működésében - természetéből következően - gyakran hektikus színházi világnak, mint a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény.

A npgt esetében természetesen nincs a tulajdonos fenntartó által kötelezően előírt átlaglétszám, vagyis a npgt menedzsmentje maga dönti el, hogy milyen foglalkoztatási formák a leghatékonyabbak költségvetési lehetőség leggazdaságosabbak a közhasznúsági szerződésben foglaltak teljesítése érdekében. Eredményérdekeltség A jogszabályok rögzítik, hogy a közhasznú szervezetek tulajdonosai nem vehetik ki osztalékként esetleges év végi nyereségüket, hanem kötelesek azt a tárgyévet követően alaptevékenységükre visszafordítani, vagyis felhasználni.

Az npgt tulajdonosainak - különbözve a költségvetési intézmények tulajdonosaitól, fenntartói jogkörétől - nincs mérlegelési lehetőségük a nyerség felhasználására költségvetési lehetőség.

Az npgt gazdálkodásában menedzsmentjének munkájában ez egy rendkívül magas szintű biztonságot jelent. Az npgt, a költségvetési intézményhez hasonlóan természetesen nem adózik célszerinti tevékenysége esetleges nyeresége után sem. Finanszírozási biztonság Az npgt. A szerződés időtartalmát a törvény nem határozza meg.

A színházak gyakorlatában általában éves közhasznúsági szerződéseket kötnek a felek egymással, amelyben rögzítik a támogatás mértékét és esetleges évenkénti változását.

A finanszírozási biztonságot erősen növeli, hogy az npgt - esetleges likviditási problémáinak megoldásához - jogosult hitel felvételére, amelyet megfelelő partnerkapcsolatok esetén kiegészíthet a szállítói hitelek üzletszerűen és tervezetten igénybe vehető lehetősége is.

Belső érintettek: a költségvetési lehetőség vezetése és alkalmazottjai, külső érintettek költségvetési lehetőség tulajdonos, a szállítók, a szponzorok, és nem utolsósorban a vevők.

Színház vezetése: a npgt a költségvetési szabályozásnál jóval egyszerűbb és a művészek számára is könnyen átlátható jogi-gazdasági körülményei között a színház vezetésének elsősorban nem a jogszabályok betartására, illetve kikerülésére kell összpontosítania, hanem vezetési képességeiket, energiájukat az alapfeladat minél magasabb szintű és egyben hatékonyabb elvégzésére összpontosíthatják. A jogi-gazdasági előnyök mellett a premizálási lehetőségek tovább növelhetik a vezetés költségvetési lehetőség erősségét.

Színház alkalmazottjai: a költségvetési intézményekben elsődlegesen alkalmazott közalkalmazotti jogviszony ugyan hosszú távon előnyös lehet az alkalmazottak számára, ám rövidtávon rendkívül megnehezítik a színházi munkarendnek megfelelő foglalkoztatást. A valóságos és a jogi lehetőségek közötti ellentmondások és azok feloldhatatlansága gyakran teszik frusztrálttá a színház alkalmazottait, amely más negatív körülményekkel együtt jelentősen ronthat a munkavégzés minőségén és a munkahelyi komfort érzetén egyaránt.

Felügyeleti szerv: a felügyelő bizottság tagjain keresztüli, személyes és igény szerinti folyamatos ellenőrzést valósíthat meg. Az üzleti típusú tervezésen keresztül mélyebben és szakszerűbben képes belelátnia színház művészeti és gazdasági elképzeléseibe egyaránt.

A vezetés okos és célzott premizálása révén a méltányoltnak tartott kulturális irányok elérését is vállalhatja. Szállítók: a npgt. Szállítói marketingje bevezetésével és rendszerszintű alkalmazásával olyan üzleti előnyöket érhet el, amelyre önkormányzati költségvetési intézményként nem kapna meg partnereitől. Ezek előnyeit csak kis költségvetési lehetőség rontja a költségvetési intézmény végső fizetőképességének - egyébként valós - mítosza.

Szponzorok: az állami, önkormányzati háttér megszűnése, a pénzügyi átláthatóság növekedése, a npgt. Az npgt. Közönség: előbbiek együttes hatására - más egyéb paraméterek közreműködésével együtt - jelentős hatással lehet a Színház alaptevékenysége minőségére és mennyiségére egyaránt.

A gazdálkodás szabadsága, a vezetők és alkalmazottak képességei és munkakedve, a pénzügyi lehetőségek bővülése megteremtheti a szakmai minőség növekedésének lehetőségeit. A művészi munka színvonalának emelkedése hosszú távon mindenképpen növelni fogja a néző tetszését, érdeklődését és áldozatvállalását. Ez a pozitív visszacsatolás tovább javíthatja a színház munkáját, amely az alaptevékenységen kívül megmutatkozhat a kiegészítő tevékenységek mennyiségi és minőségi expanziójában egyaránt.

Költségvetési intézmény és/vagy nonprofit gt.?

Fenti hat tényező hatása alapján úgy gondoljuk, hogy a színházi tevékenység különösségeinek gyakorlatban való hasznosulásához a nonprofit gazdasági társaság a költségvetési intézményi formánál jóval előnyösebb lehetőségekkel rendelkezik, így az átalakulás a kulturális piac valamennyi szereplője számára szakmai és pénzügyi siker lehetőségeit hordozza magában.

Venczel Sándor Színházi közgazda Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Első megjelenés: Színpad Csak ritkán, és esetlegesen fordulhatott költségvetési lehetőség, hogy egy-egy erőteljesebb helyi vezető illetve vezetés saját akaratát merte érvényesíteni. Később majdnem mindegyikük esetében kiderült, hogy a helyi erők mögött az állampárt egy-egy vezetője állt. Főszerkesztő: dr.

Venczel Sándor sukoro gmail.

vélemények