Hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni

hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni

Kovács Tibor: Gazdálkodási szempontok, beruházások és döntések Szállodai beruházások sajátosságai, a beruházáshoz hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni döntések a későbbi gazdálkodási szempontok alapján.

Szállodai működés gazdálkodási oldalról történő elemzése A szállodai beruházás A szállodát alapvetően két elem határozza meg. Egyrészt maga az épület annak hangulata, stílusa, másrészt pedig a benne zajló folyamatok, a szolgáltatások fajtája, száma, minősége, melyek a puszta falakat szállodává teszik.

hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni

Mindig az utóbbinak kell determinálnia az elsőt. Tehát ha egy szállodát akarunk építeni, akkor először meg kell határoznunk, hogy hol, milyen piacon, milyen piacra, milyen szállodai szolgáltatáskörrel és mekkora kapacitással akarunk megjelenni, majd csak ezt követően szabad magával az épülettel foglalkozni.

A szállodai beruházás alapjában véve - mint a beruházások általában- tőkebefektetés, melynek célja, hogy jövedelmet termeljen, méghozzá úgy, hogy a befektetett tőkén felül többletjövedelmet is eredményezzen. A fentiek alapján látható, hogy önmagában egy épület, még ha rá is van írva, hogy szálloda, még nem az. Az épület és a benne lévő szolgáltatások együtt határozzák meg a szállodát és ezáltal annak valódi piaci értékét. A szállodaiparba való befektetés elég kockázatos a magas élőmunka igénye miatt, hisz annak minősége, szolgáltatási színvonala előre nehezen meghatározható.

Ebből az következik, hogy ez a jelentős bizonytalansági elem mely megjelenik a döntéselőkészítés során, a beruházás kockázatát növeli. További kockázatnövelő tényezők azok az exogén hatások, hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni a turizmusban érvényesülnek és amelyre a szállodát működtetőnek nincs ráhatása. Ezen hatások változásainak hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni távú prognosztizálása sem lehet pontos. Tehát egy szálloda piaci értékét, mennyit ér a piacon nem csupán a tiszta beruházási költsége határozza meg, hanem mint működő tőkének a jövedelmezősége.

A fentieket igazolják azok a felmérések, melyek szerint, amíg a as pénzügyi válságot megelőzően egy átlagos négycsillagos szálloda egy szobájára jutó teljes beruházási költség ezer euro között volt és vevőt lehetett rá találni akár ezer euro-ért is, addig a válságot követően csupán ezer euro-ért lehetne eladni. A szállodai beruházás kockázatát tovább növeli, hogy a többi szolgáltató iparághoz képest magasabb a tárgyi- és fogyóeszköz beruházás költsége.

Gondoljunk csak a belsőépítészet miatti többletköltségekre, vagy a nagyobb igénybevételnek megfelelő és ezáltal a háztartásiaknál jóval drágább vendéglátóipari nagykonyhai gépekre, konyhai, éttermi fogyóeszközökre. Mégis a világon rengeteg szálloda épült és épül a napjainkban is Magyarországon jelenleg több mint szálloda működik és közepén társaság volt, melynek főtevékenysége szállodai illetve szálláshely-szolgáltatás. Ez viszont azt sugallja, ha jó befektetési döntést hozunk, akkor érdemes ebbe az iparágba is tőkét vinni, hisz az hatékonyan, a többi iparághoz viszonyított átlagprofitot elérően működtethető.

A beruházás döntéselőkészítése A beruházás döntéselőkészítése során tehát először egy alapos marketing hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni kell végezni a fejezetnek bár nem tárgya ennek  részletezése, de mivel ez az alapja mindennek,  felsorolásképpen ez a következőket jelenti.

A makro- és mikrogazdaság elemzése, fejlődési irányok, piackutatás, szegmentálás, SWOT analízis, versenyanalízis, humán erőforrás kérdése, oktatása, továbbképzése, vonzerők száma, minősége, területfejlesztési trendek, infrastruktúra, telepítési tényezők stb. Ezek kidolgozására már számos eszközt ismer a marketing szakma. A marketing elemzés megmutatja, hogy mekkora kínálati kapacitás növekedést bír még el jelenleg és a jövőben minimum 10 év a keresleti piac és arra milyen szolgáltatási minőségben van hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni.

Figyelembe véve persze azt is, hogy a szolgáltatások piacán a szükségleti minimum állandóan növekszik. Döntéselőkészítő számítások Ahhoz, hogy a beruházás folyamatába tovább tudjunk lépni, alapszámításokat kell végezni, hogy a beruházásra vonatkozó döntésünket megalapozzuk.

Tegyük fel, hogy egy szobás, négycsillagos wellness szolgáltatásokat is adó üdülőszállodát szeretnénk nyitni valahol vidéken. A tapasztalati adatokból kiindulva a teljes beruházási költség kb.

Az egyszerűség miatt számoljunk 2 milliárd Ft-al. Mit jelent a teljes beruházási költség? Működőképes szállodát, komplett gépészettel, erős és gyengeárammal, személyzettel, ügyviteli rendszerrel, parkkal, parkírozóval, engedélyekkel, stb. Először meg kell néznünk, hogy ez a pénz rendelkezésre áll-e és nem mindegy, hogy milyen forrásból.

Lehet önerő, támogatás és hitel is. Fontos ezeknek egymáshoz viszonyított aránya. A támogatásnak is több formája van, illetve a hitelkonstrukció futamidő, türelmi idő, kamat mértéke stb.

Ezek után nézzük meg, hogy a költségek terén mi az a szűk keresztmetszet, hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni a működő szállodának minimum ki kell termelnie. Ez a működési költség melybe természetesen a különböző adók is beletartoznak és a kölcsönvett tőke hitel költsége. Ebben az esetben nincs többletprofit, csak nulla egyenleg. A költségek egyes részei a működéstől függetlenek állandóan fizetendőek. A másik része a forgalom változásával változik, pl. Figyelembe kell venni, hogy a szállodában az opciók 2x2 kívül milyen egyéb szolgáltatásokat is akarunk nyújtani, azoknak mennyi hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni többletköltsége.

Kiindulásul vegyük alapul, hogy a teljes beruházás önerőből valósult meg és használjuk az adott piacon lévő átlagos kihasználtságot. Nézzük meg a fő költségelemeket, amelyek értékét meg kell határoznunk részben tapasztalati adatok alapján, részben a területen konkrétan meghatározható adatok alapján: pl: víz, áram, munkaerőhöz jutás költsége.

A tapasztalati adatokat mindig egy hasonló nagyságú és szolgáltatási skálával rendelkező szállodától kell venni. Javaslat, hogy készítsük el a foglalkoztatási tervet, mely konkrétan tervezhető létszám, bérek, járulékok, stb. Ez az érték pontosítható az adott terület átlagtól eltérő költségű erőforrásaival. Vegyük alapul, hogy minden átlagos. Ekkor az eddig kiszámított költségek összege millió Ft. Ha a beruházáshoz hitelt vettünk fel, akkor ehhez hozzá kell adni annak éves költségét, továbbá ha van, akkor menedzsment díjat, franchise díjat, a különböző helyi és központi adókat, hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni és a számviteli elszámolást tekintve az amortizációt is.

Nézzük most meg, hogy mekkora árbevételt kell hozni ahhoz, hogy a költségek fedezete meglegyen. Vegyük a kiindulási alapot, vagyis, hogy nincs hitel. Hogyan lehet pénzt előleg nélkül befizetni eddig a működési költségünk kb. Továbbá még egy feltételt rögzítenünk kell, ez az elábé eladott áruk beszerzési értéke szint.

Itt lesz érdekes, hogy mennyi az egyéb szolgáltatások elábé szintje.

Ekkor minimum millió Ft bevételnek kell lennie. Ha a korábbi elveket vesszük alapul és feltételezzük, hogy a hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni a többlet elábé-n kívül más érdemi többletköltség már nem társul akkor, további 42 millió Ft árbevételre van szükségünk. Így a többlet elábé költség összesen Tehát az összes Nº bevételnek millió Ft-ot kell elérnie. Látható, ha a vendéglátás aránya dominál az adott egységen belül, akkor magasabb árbevétellel lehet csak a szálloda fedezetét biztosítani.

Most nézzük meg, hogy a marketing segítségével meghatározott, az adott piacon kialakult egy kiadott szobára jutó teljes árbevétel mellett mekkora kihasználtságot kellene elérnie a szállodának ahhoz, hogy a költségek fedezetéül szolgáló minimum TREVPAR  egy kiadható szobára jutó teljes árbevétel értéket elérje.

Ha például az egy kiadott szobára jutó teljes szállodai bevétel átlagosan 30 ezer Ft, akkor szobát kell értékesíteni, ez pedig Viszont ha például az egy kiadott szobára jutó teljes szállodai árbevétel 25 ezer Ft, akkor szobát kell értékesíteni, ez pedig már Sem ismertsége, sem elismertsége még nincs. A jelenlegi magyar szállodai piacot ismerve, ezt a kihasználtságot szinte reménytelen elérni.

Így a szálloda működéséhez további tőkeinjekcióra lesz szükség, amely kitolja azt az időt amelytől többletjövedelemmel lehet számolni. A számításunk a befektetett tőke megtérülésével még nem is számolt. És itt lesz érdekes a szálloda, mint jövedelmet hozó működő tőke piaci értéke.

Az MNB azonban ódzkodik attól, hogy a szükséges devizát rendelkezésre bocsássa. Mindez nem veszélyeztetné a es 2,9 százalékos GDP-arányos államháztartási deficitcélt. Egyelőre arra várunk, hogy a bankok letegyenek egy megoldási javaslatot az asztalra. Bár jelenleg mindenki gazdasági megoldásban gondolkodik, miért ne jöhetne szóba egy jogi, amely többek közt az eddigi bírósági döntéseken alapul? Valami ilyesmi történt Horvátországban és Törökországban is, ahol a polgári törvénykönyvben rögzítették, hogy a bíróság köteles felülvizsgálni a szerződéseket.

Mielőtt elindítjuk a beruházást, a fenti számításokat feltétlenül el kell végezni, melynek eredményét jelentősen befolyásolja a saját tőke és a kölcsöntőke aránya illetve a kölcsöntőke,  tőke költségének nagysága, a szállodába tervezett alapszolgáltatáson szállás, szolgáltatás felüli szolgáltatások köre és száma.

Amennyiben a beruházó úgy látja, hogy a számítások alapján érdemes az adott szállodát megépíteni, akkor kezdődik valójában a szállodás érdemi munka.

Értékesítés-fix+jutalék Állás

Meg kell adni a tervezési irányelveket, meg kell határozni az adott szobaszámhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó helyiségeket, azok számát és a helyiségkapcsolatokat. A helyiségek alapvetően három részre oszthatók: vendégtérre, személyzeti térre és termelő területekre. A ténylegesen értékesíthető rész a vendégtér, míg a többi a tevékenységet szolgálja ki. A fentiek egymáshoz viszonyított arányát meghatározza a szálloda színvonala, jellege, értékesítési formák, stb.

A beruházás már ezen szakaszában nélkülözhetetlen a szállodai szakember alkalmazása, akinek végig kell kísérnie a teljes beruházást egészen a megnyitásig. Hisz a szálloda alapvetően nem azért épül, hogy egy tervező vagy belsőépítész életműdíjat kapjon, hanem hogy a rendeltetésének leginkább megfeleljen és a befektetőnek a legmagasabb tőke jövedelmet hozza. Azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy magát az épületet, annak hangulatát, egyediségét, különlegességét is értékesítjük és szerves része a szállodának mint, egésznek.

A tervezés Ha ezzel elkészültünk, akkor adhatjuk ki a munkát egy tervező irodának, akinek a beruházás folyamán minimum 4 tervet kell elkészítenie.

A gazdaság számára az adótörvények fő üzenete a kiszámíthatóság

Az első egy Projekt Terv, vagy Megvalósíthatósági Tanulmány A tervami azt a célt szolgálja, hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni az előbbi fejezetben leírtakat formába öntse annak érdekében, hogy a befektetőket, önkormányzatokat stb.

Alap elképzeléseket tartalmaz, látványtervekkel illusztrálva az elképzeléseket. A második az Engedélyezési Terv B tervamely már hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni egyszerűsített építészterv. Ennek már tartalmaznia kell a működéshez szükséges minden olyan leírást gépészeti elképzelések, várható víz- és energiafelhasználás, környezetre vonatkozó várható terhelések, tűzvédelmi leírás amely hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni szakhatósági engedélyek megadásához szükséges.

Ha termelőüzemet is építünk a szállodába garni szálloda esetében ez nem szükségesakkor az Állategészségügyi Szakhatóságnak és az ÁNTSZ számára egy olyan tervet is kell készíttetni, amely tartalmazza a konyhaüzem helyiség kapcsolatait, a tervezett  üzemnagyságnak megfelelő technológiai leírást. Ezt a tervet konyhatechnológussal kell elkészíttetni. A konyhaüzem tervezésének már ebben a szakaszában szinte pontosan tudni kell, hogy milyen gépekkel és berendezésekkel szeretnénk termelni, mert azok mérete alapvetően meghatározza a falazási méreteket.

A gépek különböző energiaigényét gáz, áram és légterhelését pedig a gépészeti terveknél kell figyelembe venni. A generál tervezők a tervezési folyamat során általában nem fektetnek kellő hangsúlyt a konyha tervezésére, pedig ez az egyik legkényesebb területe a szállodának.

Emiatt fordul sok esetben elő, hogy a befejezett konyhában nem megfelelő az elszívás alultervezett a légtechnikavagy valamilyen új, a tervkészítés időszakában még nem lévő, vagy anyagilag nem elérhető sütő-főző berendezést nem tudunk beépíteni az alultervezett kapcsolószekrény és vezetékelések miatt. A szálloda vonatkozásában az ÁNTSZ-nek akkor is jóvá kell hagynia az engedélyezési tervet, ha konyha nem épül.

A beruházás engedélyét a területileg illetékes Önkormányzat Építési Osztálya adja ki. A harmadik a Kiviteli Terv C tervmely olyan részletességgel készül, amely alapján a konkrét kivitelezés folyhat. A következő kiviteli tervek készülnek: Külső közmű tervek gáztervépítész tervek, statikai tervek, gépész tervek víz, csatorna, légtechnikaerős- és gyengeáram tervei, informatikai rendszer terve, épületfelügyelet terve, tűzvédelmi terv, belsőépítészeti tervek, konyhatechnológiai terv.

E mellé el kell készíteni egy tervezői költségvetési kiírást, amelyre a kivitelezők a vállalkozói árajánlataikat elkészíthetik.

 • A gazdaság számára az adótörvények fő üzenete a kiszámíthatóság - doboz-szennyviz.hu
 • Hogyan lehet használni az élő diagramot a kereskedésben
 • Reális-e pénzt keresni a 2020-as bitcoinokon?
 • Mit kell tennie, hogy pénzt keressen az interneten
 • Demo számla kereskedő
 • Juhász Mattias: A lakossági parkolás csapdája | Mandiner

Természetesen előre lehetetlen minden részletét, csomópontját megtervezni az épületnek, illetve az építkezés során állhatnak elő olyan, előre nem látható váratlan helyzetek, amelyek miatt a kivitelezés során készülhetnek még csomóponti tervek, részlet tervek, munkaközi tervek. Arra nagyon kell vigyázni, hogy a kivitelezők mindegyike ugyanabból a tervből dolgozzon.

Probléma szokott lenni, hogy az első kiviteli tervek változtatása során, nem mindegyik alvállalkozó kapja meg az új terveket és ekkor előfordul, hogy különböző tervekből dolgoznak.

Ez különösen akkor fordul elő, ha sokszor változtatjuk az eredeti tervet. A tervmódosítás is két féle lehet, van olyan amelyet saját hatáskörben elvégeztethetünk és van, amely építési engedélyköteles statikát, homlokzatot érintő.

A negyedik a Megvalósulási Terv.

hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni

Ez a terv a későbbi üzemeltetőnek lesz nagyon fontos. Ennek kell tartalmazni kiviteli mélységig pontosan, hogy ténylegesen mi épült meg. Hol mennek a vezetékek, hol vannak a strang elzáró szelepek stb.

Célszerű, ha ezt a tervet a kivitelezők és a tervezők közösen, együttműködve készítik el. Ha ez a terv nem a valóságot fogja tartalmazni, az a későbbiekben - az üzemeltetés során - súlyos károkat eredményezhet. Lehet, hogy évekkel a beruházás után lenne szükség ezekre a tervekre, amikor már se tervező, se kivitelező és senki sem emlékezik arra, hogy mi hol van beépítve.

Ha ebben az esetben a D terv nem pontos, nagy baj lehet. A beruházás szakmai-műszaki tartalma Már korábban is tárgyaltuk, hogy a szálloda nem egyszerűen egy épület, hanem egyrészt egy bonyolult gyár, gépekkel, elektronikával, épületfelügyelettel, informatikával; másrészt pedig egy emberi erőforrásokra épülő szolgáltató tevékenység benne zajló, bonyolult hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni.

Ezt az egészet, amit szállodának hívnak pedig azért hozzák létre, hogy a befektetett tőkét hatékonyan működtesse és jövedelmet termeljen.

 1. A szex és az új világrend Dr.
 2. Lazarev módszer bináris opciók
 3. Turizmusmenedzsment | Digital Textbook Library
 4. Jelek a bin opciókhoz
 5. Paul Ekins Az együttműködés: a társadalom és a gazdaság találkozása A szövetkezetek néhány meghatározása a sok közül: "Emberek csoportja, mely üzleti vállalkozáson keresztül közös gazdasági, társadalmi és oktatási célokat követ.
 6. Ahhoz nem kell helyben lakónak lenni, hogy lássuk, a belvárosi területeken kevesebb a hely, mint az autó.
 7. Betiltják a bitcoinot
 8. Ekins, Paul: Az együttműködés: a társadalom és a gazdaság találkozása

Ez a jövedelemtermelő képesség nagyrészt a tervezés időszakában már eldől. Itt nem csak az építészeti, belsőépítészeti megoldásokra, a beépített anyagokra, a tervezett szolgáltatások számára kell gondolni, hanem a működéshez szükséges berendezésekre, eszközökre, melyek kiválasztását, még ha furcsának tűnik is, az üzemeltetés során tervezett munka és üzemszervezés, szervezeti felépítés kell, hogy meghatározza. A beruházás alatt folyamatosan szükséges a szállodai szakember alkalmazása, hisz ő tudja, hogy az üzemelés során mik azok a kritikus pontok, amelyek elősegíthetik vagy éppen hátráltathatják a precíz és gyors munkát.

Ő az, aki általában ellensúlya lesz az építésznek, belsőépítésznek, akiknél sok esetben a látvány megelőzi a funkcionalitást és a későbbi költséghatékony működést. Nézzük végig, mik azok a főbb elemek, ahol ragaszkodnunk kell szakmai érveinkhez. Kiindulásként le kell szögezni, hogy a szállodába tervezett anyagok és berendezések sokkal nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint amit otthon vagy a normál életben használnak. Ez érvényes a nyílászáróktól, szőnyegpadlókon, függönyökön, csapokon, kapcsolókon, bútorokon át mindenre.

A másik alapvető szempont, hogy mivel a szállodába nagyon sokféle, fajta vendég érkezik, ezért erősebb, hatékonyabb tisztító- és fertőtlenítő szereket használnak és gyakrabban mint a háztartásokban.

hogyan lehet valódi többletjövedelmet találni

Gondoljunk csak például az ágynemű mosására. Egy városi szállodában, ahol az átlagos vendégtartózkodás 1. Az alábbiakban egy-két konkrét dolgot nézzünk meg, amelyek a gyakorlatban előfordulnak, amelyekre célszerű a szakmai tanácsadónak a figyelmet felhívni.

Kezdjük a burkoló anyagokkal. A hideg burkolatoknál a látványon túl a tisztíthatóság az elsődleges szempont. Fürdőszobákba előszeretettel használják a fényes csempéket, pedig a matton kevésbé látszik a vízkő.

A járólapoknál ezen felül a csúszásmentesség is alapvető feltétel. Ha a vendég elcsúszik a fürdőszobában és maradandó sérülést szenved, akkor a szálloda végeláthatatlan pernek néz elébe.

Gyakran a látvány miatt sötétek a csempék, de azokon szintén jobban meglátszik a vízkő-folt, nehezebben tisztítható. Olyan anyagokat építsünk be, amelyek később is pótolhatóak, akár kis mennyiségben is. A szobába javasolt a 6. A folyosói lehet durvább, mint a szobai.

vélemények