infoblokk_kedv_final.jpg

Tájékoztató a rákötésekrőlTisztelt Dobozi Partnerünk!

Rendkívül örülünk annak, hogy immár az Ön számára is adott a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a csatornaszolgáltatást. Bizonyára tudja, hogy a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz nitráttal szennyezi el kertjét és ezzel Doboz talaját. Most már az Ön számára is adott a környezetbarát megoldás, s ezzel gondoskodhat arról, hogy a háztartásában keletkező szennyvíz többé ne ártson a környezetének.

Ahhoz, hogy tudatos fogyasztóként éljen a szennyvízelvezetés lehetőségével még néhány dolgot el kell végeznie. A következő pontokban összefoglaltuk Önnek a csatornaszolgáltatás igénybevételéhez szükséges lépéseket:
1. A közterületen a kivitelező elvégezte a szükséges munkálatokat, sőt az Ön udvarán is kiépítette a tisztítóidomot, amely a települési szennyvízhálózat és az Ön házi szennyvíz-hálózatának találkozási pontja, más néven a szolgáltatási pont. Ennek a tisztítóidomnak a bemeneti oldala lezárásra került egy végelzáró dugóval, úgynevezett vaksapkával
2. Most, levelünk kézhezvétele után Ön előtt is nyitva áll a lehetőség arra, hogy átépítse, kiépítse házi csatorna-hálózatát, és azt rákösse a tisztítóidomon keresztül a települési rendszerre az alábbiak szerint:


•A házi vezeték átépítése az Ön feladata, amit vagy saját maga készít el, vagy az általunk ajánlott partnercégekkel készíttet el.


•Partnercégeink:

    Csaba - Cső Bt. 06/30 932-9863
    Csaviép Bt. 06/30 943-4844

•A házi vezeték kivitelezésénél maradéktalanul be kell tartani a műszaki előírásokat.
•Az elkészült házi szennyvízhálózat, a vaksapka eltávolítása után össze lehet kötni a tisztítóidommal, így rákötni a közcsatornára, a lenti ábra szerint.
•A tisztítóidomra történő rácsatlakozást, valamint a teljesházi csatorna hálózatot, a részünkről történő átvételig kitakartan kell tartani, ha a kivitelezést nem a fent ajánlott partnercégek valamelyike készítette. Amennyiben a fent látható ALFÖLDVÍZ partner cégekkel végezteti a kivitelezést, akkor a munkaárok azonnal visszatemethető, nem kell kitakartan tartani.


3. Az elkészült rákötést kérjük, haladéktalanul jelentse be az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek a bejelentőlapon (elérhetőség a cikk végén - a szerk.). Kérjük a lapot a Dobozi Polgármesteri Hivatal aulájában kihelyezett gyűjtődobozban vagy postai úton juttassa el hozzánk. A csatornarákötéssel kapcsolatos kérdéseivel az ALFÖLDVÍZ Zrt. műszaki ügyintézőihez fordulhat a 06/40 922-334 – es telefonszámon.

4. A bejelentést követően – előre egyeztetett időpontban – az ALFÖLDVÍZ Zrt. szakemberei helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízhálózata megfelelőségét. Ezen belül ellenőrzésre kerül, hogy minden az előírások szerint történt-e. Ha minden rendben van, akkor sor kerülhet az átvételt igazoló kapcsolási lap és a szerződés aláírására. Ettől kezdve Ön a csatornaszolgáltatásban is partnerünkké válik.

5. Aki elég gyors volt díjkedvezményben részesül. Amennyiben jelen levél kézhezvételétől számított 2 hónapon belül ráköt a szennyvízhálózatra és eleget tesz a bejelentési kötelezettségének is díjkedvezményben is részesül, 2 hónapon át ingyenes veheti igénybe a csatornaszolgáltatást. Amennyiben Ön ezen értesítést megelőző időpontban már rákötött a csatornahálózatra, szabálytalanságot követett el, tekintettel arra, hogy minden olyan eset szabálytalan rákötés, amikor a jelen levél kézhezvételét megelőző kamerás vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a tisztítóidom bemeneti oldalát lezáró „vaksapka” hiányzik. Aki szabálytalanul rákötött a hálózatra, tehát nem volt a tisztítóidomon a „vaksapka”, úgy az akciókban nem vehet részt, illetve vele szemben a kivitelező kártérítési igénnyel élhet.

Lakossági műszaki előírások

Ha Ön lakossági fogyasztó, házi szennyvízhálózatának az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelnie:


•A beruházás keretében az Ön ingatlanán a telekhatáron belül kiépítik a bekötővezetéket és a tisztítóidomot.
•A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra történő csatlakozás 110 mm-es átmérőjű PVC, KGPVC anyagú csővezetékkel valósítható meg.
•A csatornacsöveket lehetőleg 5 ezrelék körüli (méterenként ~0,5 cm) lejtéssel kell lefektetni.
•A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszteni. A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembe nézzen.
•A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homokágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a homok a lefektetett vezetéket takarja. Kitermelt talaj közvetlenül a vezeték mellé, vezetékre nem tölthető.
•A munkagödröt minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését.
•A vezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen.
•A földbe fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re, más közműtől legalább 1 m-re épüljön.
•A vezeték fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.
•A meglévő (üzemelő) házi rendszer, és az új rendszer találkozási pontjánál, ill. pontjainál monolit beton akna szükséges, ahol a meglévő cső nem szabványos méretű, ill. nem műanyag! (Ahol szabványos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer, itt akna helyett tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.)
•A vízzáró beton vagy műanyag akna minimális belső mérete 30x30 cm négyszög, vagy 30 cm körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. (A mélyebb fektetésnél praktikusan nagyobb méretek. Lefedése bordás acéllemezzel, illetve vasbeton fedlappal történhet.)