infoblokk_kedv_final.jpg

Hamarosan befejeződik a szennyvíz beruházásHamarosan befejeződnek a dobozi szennyvíztisztító rendszer munkálatai, jelentette be Köves Mihály, a település polgármestere a projekt sajtótájékoztatóján. Jelenleg a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep próbaüzeme zajlik, amelynek keretében az elkészült közmű működését tesztelik.

A végéhez közeledik a dobozi szennyvízberuházás, amelynek keretében 31,023 km gerincvezeték, 5,987 km nyomás alatti csatornahálózat valamint 16,73 km bekötővezeték, azaz összesen mintegy 53,74 km vezeték épült ki az elmúlt hónapokban, amelyhez egy 485 köbméter kapacitású új szennyvíztisztító telep biztosítja a településről érkező szennyvíz megfelelő hatásfokú tisztítását.
A beruházás jelenlegi fázisában a próbaüzem zajlik, amelynek időtartama alatt kipróbálásra kerül az összes gépészeti műtárgy, emellett megtörténik a technológiai folyamat finomhangolása is. Ez azt jelenti, hogy ellenőrzik a szennyvíztisztító telepen kiépített, eleven iszapos biológiai tisztítórendszer működését, így többek között azt is, hogy megfelel-e a törvényben előírt határértékeknek.
A dobozi csatorna-projekt legfontosabb célja, hogy a háztartásokban keletkező szennyvíz az eddig használatos környezetszennyező szikkasztásos aknák helyett korszerű csatornarendszeren keresztül jusson a pályázat révén szintén megépítésre került szennyvíztisztító telepre. A beruházást követően jelentősen csökkenni fog a település környezeti terhelése, a jobb higiénés állapot kialakításával pedig a lakosság életminősége is nagymértékben javul. Ehhez természetesen az is szükséges, hogy minél több háztartás csatlakozzon a hálózathoz.
Doboz Nagyközség Önkormányzata számára 2011-ben 1.810.036.208 forint összegű támogatást ítélt meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a település szennyvízcsatornázásának és - tisztításának kialakítására. A támogatási szerződés három alkalommal került módosításra, melyek a támogatás összegét 2.246.770.796 Ft-ra növelték. A támogatás intenzitás így 94,764 %-ra emelkedett. A beruházás elszámolható összes költsége 2.385.198.451 Ft.