infoblokk_kedv_final.jpg

Gyakran ismételt kérdések


Miért van szükség szennyvíztisztításra?


Milyen forrásból finanszírozza a dobozi önkormányzat a beruházást?

Mekkora a pályázati támogatás?

Milyen ütemezésben halad a kivitelezés?

Hogyan finanszírozzák a beruházást?

Mekkora a pályázatban a szükséges önrész mértéke?

Milyen módon lehet teljesíteni az önerőt?

Van-e lehetőség részletfizetésre?

Ki fizeti az ingatlanon belüli munkák költségeit?

Mennyit kell fizetniük a szennyvízberuházásra a szerveknek, intézményeknek?

Honnan szerzek tudomást arról, hogy az ingatlanomhoz ért a csatornaépítés?

Lehet-e több bekötést is kérni?

Mennyibe kerül ingatlanonként a rácsatlakozás?

Kinek kell majd talajterhelési díjat fizetnie?

Mit kell tudni a csatornahálózatról, milyen technológia ez?

Mit szabad beleengedni a csatornába?

Mit nem szabad a csatornába engedni? Miért nem?

Mit jelent az, hogy KEOP?Miért van szükség szennyvíztisztításra?

Mindennapi életünk során egyre több vegyi anyagot (mosószerek, tisztítószerek, gyógyszerek, műtrágya stb.) használunk, amelyek jelentős része a naponta keletkező szennyvízzel együtt közvetlenül a talajba kerül. Annak érdekében, hogy óvjuk környezetünket, a szennyezett víz korszerű kezelése elengedhetetlen. Ennek során a keletkező szennyvízből eltávolítják a káros anyagokat, s ennek köszönhetően tisztított, káros hatásoktól mentes víz jön létre. A szennyvíz tisztítása következtében csökken a talajvizek és a befogadó vizek szennyezőanyag-terhelése valamint a szaghatás is, így a levegő tisztasága is javul. A természeti és épített környezet védelme, és ezzel összefüggésben az Európai Unió tagállamaira vonatkozó előírások egyaránt szükségessé teszik Magyarország számára, hogy a csatornázás és szennyvíztisztítás mielőbb megvalósuljon. A csatornázással biztosítható a fenntartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása, az egészséges tiszta település megteremtése.

Milyen forrásból finanszírozza a dobozi önkormányzat a beruházást?

A dobozi önkormányzat a projekt megvalósításának támogatására pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül közzétett felhívásra. A pályázat sikeres volt, így 2011. szeptember 29-én sor aláírták a beruházás megvalósítását szabályozó támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel.

Mekkora a pályázati támogatás?

A beruházás összköltsége: 2.154.468.000 forint
Az elnyert támogatás összege, melyet EU-forrásból finanszíroz az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: 1.810.036.208 forint
Támogatás mértéke: 84,502519 százalék

Milyen ütemezésben halad a kivitelezés?

A beruházás kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás eredményétől függ, erről a honlapon tájékoztatást nyújtunk. A tervezett befejezési időpont: 2015. február 28. (ebben már a szennyvíztisztító telep próbaüzeme is benne van).

Hogyan finanszírozzák a beruházást?

A teljes költség 84 százalékét uniós támogatásból, további 16 százalékot az érdekeltségi hozzájárulásokból befolyt összegből finanszírozzák.

Mekkora a pályázatban a szükséges önrész mértéke?

Lakossági önerő nélkül a beruházás nem valósulhat meg. Az önrészt, amely a költségek 16 százalékát teszi ki, a Víziközmű Társulat számára befizetett érdekeltségi hozzájárulás fedezi. A lakosság a hozzájárulás befizetésével csak a saját ingatlanának bekötéséhez járul hozzá.

Milyen módon lehet teljesíteni az önerőt?

Az érdekeltségi hozzájárulást egy összegben, vagy 96 hónap alatt részletben lehet megfizetni. Az egyes konstrukcióról részletes tájékoztatás a http://www.doboz.hu/content/Szennyviz-beruhazas-Lakossagi-tajekoztato honlapon található.

Van-e lehetőség részletfizetésre?

A részletfizetési lehetőség mindenki számára adott, aki rendes tagként belép a lakás-takarékpénztárba és szerződést köt. Ezen kívül vállalni kell, hogy a Víziközmű Társulat megalakulásától számított öt év alatt 96 egyenlő részletben, havi 2.490 Ft-os részletekben megfizeti a hozzájárulást.

Ki fizeti az ingatlanon belüli munkák költségeit?

A házi bekötővezeték telken belüli kiépítési költségét a tulajdonos viseli, a rákötés saját költségen történik.

Mennyit kell fizetniük a szennyvízberuházásra a szerveknek, intézményeknek?

A non-profit szervezeteknek, valamint a gazdasági társaságoknak a beruházás ideje alatt kell megfizetniük az érdekeltségi hozzájárulást. Ők nem élhetnek a lakás-takarékpénztári szerződés és a kedvezményes kamatozású társulati hitel előnyeivel.

Honnan szerzek tudomást arról, hogy az ingatlanomhoz ért a csatornaépítés?

Előzetes tájékoztatást a honlapon találnak: http://doboz-szennyviz.hu
Ezen kívül az ingatlanra történő becsatlakozás helyét és időpontját minden tulajdonossal, így Önnel is, személyesen egyezteti a kivitelező.

Lehet-e több bekötést is kérni?

Nem. Jogszabály szerint egy helyrajzi számon csak egy bekötés létesíthető.

Mennyibe kerül ingatlanonként a rácsatlakozás?

A beruházás során létrejött szennyvízhálózat a telekhatáron belül 1 méterig fog benyúlni, a rácsatlakozás tényleges költsége, azaz az ingatlanon belüli további munkálatok bekerülési költsége eltérő lehet, függ az ingatlantulajdonos által elvégzett munka mértékétől is. A rácsatlakozásnál be kell tartani az üzemeltető által meghatározott feltételeket.

Kinek kell majd talajterhelési díjat fizetnie?

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a szennyvízkibocsátót terheli majd, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. Magyarul: aki továbbra is emésztőbe engedi a szennyvizet, külön díjat kell fizetnie, a szippantási díjon illetve az egyedi üzemeltetési költségeken felül.

Mit kell tudni a csatornahálózatról, milyen technológia ez?

A hálózat gravitációs rendszerű lesz, ez jelentősen csökkenti a költségeket. A földrajzi adottságok Dobozon lehetővé teszik a gravitációs rendszer kialakítását, aminek lényege, hogy a szennyvíz a lejtés miatt halad az alacsonyabb területek felé. A házból kijövő vezeték magasabban van, mint a szennyvíztisztító idom, ezért elegendő összekötni őket, és a szennyvíz egyszerűen kifolyik. A gravitációs bekötés esetén a telekhatáron belül egy méterre kialakított tisztító ellenőrző idomon keresztül a szennyvíz az esés következtében jut a közcsatorna-hálózatba. Erről a típusú rendszerről tudni kell, hogy kis áramlási sebessége miatt a szennyvíz lerakódhat benne, ezért egyes szakaszait tisztítani kell időnként.
A csatorna elválasztó rendszerű lesz, ami azt jelenti, hogy az esővizet nem ez a hálózat vezeti el. Nem is szabad beleengedni a csatornába az esővizet, mert a hirtelen jött nagyobb mennyiségű csapadékot nem tudja elvezetni a rendszer és szennyvíz visszafelé kezd el felgyűlni

Mit szabad beleengedni a csatornába?

Csak a WC-használat, mosás, mosogatás, tisztálkodás, takarítás során keletkező háztartási szennyvizet szabad beengedni a csatornába.

Mit nem szabad a csatornába engedni? Miért nem?

A darabos tárgyaktól eldugulhat a szennyvízcsatorna, a nem megfelelő anyagok semlegesítésére a vízművek nincsenek felkészülve, de ez nem is feladatuk. Ezért tilos a csatornába önteni benzint és más veszélyes robbanóanyagokat, zsírt, oldó- és tisztítószereket, mérgező anyagokat (pl. megmaradt permetező- és növényvédő-szereket), állati eredetű hígtrágyát. Ezen túl darabos tárgyakat (rongyot, gyógyszert, kavicsot, csontot, üveg-, műanyag palackot), építési törmeléket (homokot, cementet, gipszet), konyhai maradékot, állati tetemet, húst, belsőséget, szőrt, papírtörülközőt, pelenkát, vattát, tampont. Tilos belevezetni a még működő vagy felhagyott emésztők tartalmát is.

Mit jelent az, hogy KEOP?

Az EU-s források az Új Magyarország Fejlesztési Tervben meghatározott célokra érkeznek. Ezeket a célokat tartalmuk szerint csoportosították. Az így kialakított csoportokat hívják az EU-s szakzsargonba operatív programoknak. A KEOP az egyik ilyen program, neve: Környezet és Energia Operatív Program.