infoblokk_kedv_final.jpg

A beruházásról


A beruházás legfontosabb adatai

A beruházás összköltsége: 2.154.468.000 forint
Elnyert támogatás összege:1.810.036.208 forint
Támogatás intenzitása: 84,502519 százalék

A beruházás során megépülő szennyvízcsatorna-hálózat hossza:
31,023 km gerincvezeték + 5,987 km nyomás alatti csatornahálózat + 16,73 km bekötővezeték = 53,74 km vezeték

A projekt keretén belül a szennyvíz-csatorna hálózatra ráköthető ingatlanok száma: 1.878

Tervezett szennyvíztisztító telep kapacitása: 485 köbméter/nap

Tervezett szennyvízátemelők száma: 9 körzeti


A beruházásról röviden

Egy település fejlettségének egyik legfontosabb ismérve a csatornázottság mértéke. Doboz nem rendelkezik sem csatornahálózattal, sem szennyvíztisztító teleppel.
A létesítmények hiányát jelenleg közműpótló berendezések, derítő aknák és szikkasztásos módszerek pótolják. A szippantott szennyvíz begyűjtését és szállítását a Teltisz Bt. végzi. A szippantott szennyvíz Békéscsabára, a Kisréti szennyvíztisztító telepre kerül.

A lakosság által használt jelenlegi szennyvízgyűjtő aknák nem zártak, szigetelésük nem megfelelő, így a keletkező szennyvíz egy része a talajba szivárog, aminek hatására a talaj és a felszín alatti víz szerves anyaggal, nitrogénnel és foszforral szennyeződik. A keletkezett szennyvíz jelentős részét nem szállítják el, csak kevesen veszik igénybe a szippantási szolgáltatást.

Az Európai Unió irányelvei és az erre épülő hazai jogszabályok értelmében 2015. december 31-ig ki kell építeni a településen a szennyvízhálózatot, meg kell valósítani a közműves szennyvízelvezetést és a biológiai szennyvíztisztítást. Tehát a szennyvízberuházás nemcsak lehetőséget, hanem a jogszabályok által előírt kötelezettséget is jelent Doboz számára.

A törvényben szereplő határidőnek Doboz Nagyközség Önkormányzata a beruházás tervezett befejezésével szabályosan eleget tud tenni.

A projekt keretein belül a település belterületén kiépül a szennyvízelvezetési rendszer valamint a szennyvíztisztító telep, amelynek segítségével az összegyűjtött szennyvíz megfelelően tisztítható.

A fejlesztés keretein belül 31 kilométer gerincvezeték, közel 6 kilométer nyomás alatti csatornahálózat és 17 kilométer bekötővezeték épül ki. A szennyvíz a tervezett kilenc db átemelőn, valamint gravitációs- és nyomóvezetékeken keresztül jut el a településtől a mintegy másfél kilométerre épülő szennyvíztisztító telepre.

A beruházás során belterületi ingatlanok csatornázását oldják meg. A beruházást követően 1.878 ingatlan, összesen 4.507 lakos csatlakozhat majd a hálózathoz. 156 fő lakóhelye továbbra sem lesz csatornázott. Az üzembe helyezés évében a lakosság 75 százaléka vállalja a csatornahálózatra való rákötést. További öt éven belül már 92 százalékot ér el a hálózatra kötött ingatlanok száma.

A továbbra sem csatornázott ingatlanok esetében a tulajdonosoknak vízzáró szennyvízgyűjtőket kell építenie, és a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a keletkező szennyvizet szippantó-autóval kell elszállíttatnia meghatározott időszakonként. A tervezett szennyvíztisztító telepen a szippantott szennyvíz elhelyezését és ártalmatlanítását is elvégzik majd.